Jabliano

Отиване към съдържанието

Главно меню

1 - Геология

І. ГЕОЛОГИЯ

       Находището се намира в землището на с.Жабляно, община Земен,област Перник и е разделено от река Струма на „Жабляно-север” и „Жабляно-юг”.
        Генезиса е седиментен – в юрската формация над триаските доломитизирани варовици.
        Структурата на находището е брахиантиклинална, наречена от Ростислав Береговой жаблянска антиклинала върхът на която се намира над коритото на р.Струма и през различните геоложки времена е изнесен от реката.
         Размери на антиклиналата дължина 4-5 км., ширина около 1,5 км. Напречно на оста е пресечена от р. Струма.
         Мантията на антиклиналата е изградена от юрски /лиаски/ седименти сред които е и продуктивната зона, представена от пясъчници,алевролити, кварцит и глини. Мощността на продуктивния хоризонт е около 135 м.
         Установени са осем основни глинести пласта номерирани по реда на образуването им.
         Глините се делят на керамични, пластични и уплътнени /непоемащи вода/.Обемното им тегли е 2.2
         Средният химичен състав е:
         1. Съдържание на АL2O3+TiO2             -   26  %
         2. Съдържание на Fe2O3 не повече от   -  2,3 %
         3. Огнеупорност                                      - 16500
               4. съдържание на влага не повече от    -  16 %
         5. Загуба при накаляване не повече от  -  12 %

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню