Jabliano

Отиване към съдържанието

Главно меню

Дейности

Дейността по добива  на огнеупорни и керамични глини от ДМП „Жабляно" се поема от ЕАД „Жабляно” през 1995 г. до настоящия  момент.
Добива и доставката на глината до клиентите се извършва със собствена техника и персонал.
Изкопните работи са с багер и булдозер.
Извозва от кариерата до складовете става със самосвали.
Доставката на глината до клиентите става със собствени автомобили.
Фирмата извършва и международен автомобилен превоз.
Ремонтните работи се извършват в собствена работилница от наличния персонал, само в някои случаи се вземат специалисти от други фирми.
Главни консуматори на жаблянските  огнеупорни /ЖГО/ и керамични /ЖГК/  глини са:
„Труд-Енергоинвест” АД
Русе.
„Каолин”
АД
„Шамот Ел Пе”
Елин Пелин и др.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню