Начало

Дейността по добива  на огнеупорни и керамични глини от ДМП „Жабляно” се поема от ЕАД „Жабляно” през 1995 г. до настоящия  момент.

Добива и доставката на глината до клиентите се извършва със собствена техника и персонал.

Изкопните работи са с багер и булдозер.

Извозва от кариерата до складовете става със самосвали.

Доставката на глината до клиентите става със собствени автомобили.

Фирмата извършва и международен автомобилен превоз.

 

Ремонтните работи се извършват в собствена работилница от наличния персонал, само в някои случаи се вземат специалисти от други фирми.

Главни консуматори на жаблянските огнеупорни /ЖГО/ и керамични /ЖГК/ глини са:

Контакти

Кирил Стойчев – Началник Производство

GSM: 0889 31 75 09

“Жабляно” АД

Адрес: с. Жабляно; общ. Земен обл. Перник; ПК 2442
ЕИК: 113001338

Румен Кованджийски – Изпълнителен Директор

GSM: 0887 709 701

“Жабляно Транс” ЕООД

Адрес: с. Жабляно; общ. Земен обл. Перник; ПК 2442
ЕИК: 203889699

МОЛ: Александър Кованджийски

 GSM: 0883 299 339

Александър Кованджийски

GSM: 0883 299 339