Контакти

Кирил Стойчев – Началник Производство

GSM: 0889 31 75 09

“Жабляно” АД

Адрес: с. Жабляно; общ. Земен обл. Перник; ПК 2442
ЕИК: 113001338

Румен Кованджийски – Изпълнителен Директор

GSM: 0887 709 701

“Жабляно Транс” ЕООД

Адрес: с. Жабляно; общ. Земен обл. Перник; ПК 2442
ЕИК: 203889699

МОЛ: Александър Кованджийски

 GSM: 0883 299 339

Александър Кованджийски

GSM: 0883 299 339